Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word exaggeration from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

exaggeration   noun

Meaning : Extravagant exaggeration.

Synonyms : hyperbole


Translation in other languages :

ఉన్నదాని కంటే అధికంగా ఊహించి చెప్పటం

ప్రారంభకాలంలోని కవుల రచనలు అతిశయోక్తి అలంకారం.
అతిశయోక్తిఅలంకారం

एक अलंकार जिसमें भेद में अभेद, असंबंध में संबंध आदि दिखाकर किसी वस्तु का बहुत बढ़ाकर वर्णन होता है।

आदिकालीन कवियों की रचनाएँ अतिशयोक्ति अलंकार से भरी पड़ी हैं।
अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार

ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଥିରେ ଭେଦରେ ଅଭେଦ, ଅସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧଆଦି ଦେଖାଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଥାଏ

ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ ରଚନା ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିଲା
ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର

ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುವ-ಭೇದಿಸಲಾಗದ, ಅಸಂಬಧ-ಸಂಬಂಧ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆದಿಕಾಲದ ಕವಿಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ, ಅಲಂಕಾರ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು

एखाद्या गोष्टीचे स्वाभाविक गुणाच्या वा लोकमर्यादेच्या बाहेर प्रतिपादन केले असता होणारा एक अर्थालंकार.

अतिशयोक्तीच्या प्रकारात भेदी अभेदाची व अभेदी भेदाची इत्यादी कल्पना केलेली असते
अतिशयोक्ती

এক অলঙ্কার যাতে ভেদে অভেদ,অসংবদ্ধে সংবদ্ধ ইত্যাদি প্রদর্শন করে কোনো বস্তুকে বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়

পুরাকালের কবিদের রচণা অতেশয়োক্তি অলঙ্কারে ভরা থাকে
অতেশয়োক্তি, অতেশয়োক্তি অলঙ্কার

ஒரு அணியிலுள்ள வேறுபாட்டில் வேறுபாடின்மை, தொடர்பில்லாததில் தொடர்பு முதலியவறை விளக்கி ஏதாவது ஒரு பொருளை அதிகமாக வர்ணிப்பது

பழங்கால கவிகளின் படைப்புகள் உயர்வு நவிற்சி அணி நிறம்பியதாக இருக்கிறது
உயர்வு நவிற்சி அணி

ഒരു അലങ്കാരം അതില്‍ ഭേദമായതില്‍ അഭേദവും അസംബന്ധത്തില് സംബന്ധവും കാണിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു പാട് വര്ണ്ണിക്കുക

ആദികാല കവികളുടെ കവിതകള്‍ അതിശയോക്തി അലങ്കാരത്താല് നിറഞ്ഞിരുന്നു
അതിശയോക്തിയലങ്കാരം

Meaning : The act of making something more noticeable than usual.

Example : The dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness.

Meaning : Making to seem more important than it really is.

Synonyms : magnification, overstatement


Translation in other languages :

बहुत बढ़ा-चढ़ाकर या अपनी ओर से बहुत-कुछ मिलाकर कही हुई बात।

उनका भाषण अतिशयोक्ति से पूर्ण था।
अतिरंजना, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, मिर्च मसाला

చిన్న విషాయన్ని గొప్పగా చెప్పుకొనుట.

అతని ఉపన్యాసం అతిశయోక్తితో కూడుకొన్నది.
అతిశయం, అతిశయోక్తి

ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು

ಅವರ ಭಾಷಣ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ

ବହୁତ ବନେଇଚୁନେଇ ବା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବହୁତକିଛି ମିଶାଇ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା

ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଅତିଶୟୋକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିଲା
ଅତିରଞ୍ଜନ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି, ଅତିଶୟୋକ୍ତି

स्वाभाविक गुणापेक्षा अधिक करून सांगण्याची रीत.

बखरींमधील युद्धाच्या वर्णनात अतिशयोक्ती फार असते
अतिशयोक्ती, अत्युक्ती

অনেক বাড়িয়ে অবং নিজের দিক থেকে অনেক কিছু মিলিয়ে বলা

ওনার ভাষণ অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ ছিল
অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তি, অত্যুক্তি

உண்மையாக அல்லது இயல்பாக உள்ளதைவிட அதிகமாக உள்ளதாக கூறுதல்.

அவர்களின் உரையாடல் உயர்வு நவிற்சியாக இருந்தது
மிகைப்படக்கூறுதல்

വാസ്തവത്തിന്റെ കൂടെ തന്റെ വകയായി കുറച്ചു കൂടി കൂട്ടി ചേര്ത്ത് പറയുന്ന കാര്യം.

അവന്റെ സംഭാഷണം അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞതാണ്.
അതിശയോക്തി, അത്യുക്തി, ബഡായി

A statement that is restrained in ironic contrast to what might have been said.

understatement